Materiál programu rokovania

Názov: Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V.)
Číslo materiálu: UV-43217/2018
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: Z058132-2018
Predkladateľ: ministerka zdravotníctva
Podnet: v zmysle Plánu práce vlády SR na rok 2018
Rokovanie: 134/2019, 09.01.2019, 3. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 3/2019

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)