Materiál programu rokovania

Názov: Zmena operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 5.0
Číslo materiálu: UV-42619/2018
Rezort: MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo: 2018/13605:3-35U0
Predkladateľ: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 133/2018, 19.12.2018, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 596/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)