Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o opatreniach na posilnenie uplatnenia marginalizovaných skupín na trhu práce
Číslo materiálu: UV-39517/2018
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: predseda vlády
Rokovanie: 129/2018, 20.11.2018, 22. bod programu
Materál: Schválený s pripomienkami
Č. uznesenia: 525/2018
Poznámka: Ústny návrh

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)