Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-29140/2018
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-4431/2018-400/10535
Predkladateľ: ministerka kultúry
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky 223/2018 zo 16.5.2018
Rokovanie: 116/2018, 22.08.2018, 21. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 367/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)