Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-29027/2018
Rezort: MS SR
Rezortné číslo: 43494/2018/110
Predkladateľ: minister spravodlivosti
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 116/2018, 22.08.2018, 17. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 364/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)