Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-24607/2018
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: predseda vlády
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 115/2018, 11.07.2018, 18. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 320/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)