Materiál programu rokovania

Názov: Komplexný postup pre návrat Slovákov pracujúcich v zahraničí späť na Slovensko
Číslo materiálu: UV-23608/2018
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 052986/2018-RED1-0063532
Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 589 z 13. decembra 2017, úloha B.11
Rokovanie: 115/2018, 11.07.2018, 1. bod programu
Materál: Rokovanie prerušené

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)