Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030
Číslo materiálu: UV-23250/2018
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 08675/2018-4210-27981
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: bod B.5. uznesenia vlády SR č. 111/2017 a bod B.1. uznesenia vlády SR č. 589/2017
Rokovanie: 112/2018, 27.06.2018, 6. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 300/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)