Materiál programu rokovania

Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky - nové znenie
Číslo materiálu: UV-22536/2018
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 14703/2018-2062-33022
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: § 29 ods. 1 zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rokovanie: 111/2018, 20.06.2018, 2. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 279/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)