Materiál programu rokovania

Názov: Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030
Číslo materiálu: UV-21586/2018
Rezort: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Rezortné číslo: 1267/2018/OKA2030-10
Predkladateľ: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Podnet: Na základe bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 350 z 24. júla 2017
Rokovanie: 110/2018, 13.06.2018, 1. bod programu
Materál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 273/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)