Materiál programu rokovania

Názov: Správa o činnosti Protimonopolného úradu Slovenskej republiky za rok 2017
Číslo materiálu: UV-20557/2018
Rezort: PMÚ SR
Rezortné číslo: 677/2018/OEaKÚ-2591/2018
Predkladateľ: predseda Protimonopolného úradu SR
Podnet: § 14 ods. 5 zákona č. 136/2001 Z. z.
Rokovanie: 109/2018, 06.06.2018, d. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)