Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na uzavretie akčného plánu slovensko-francúzskeho strategického partnerstva na roky 2018 – 2022
Číslo materiálu: UV-20376/2018
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 047645/2018-EUPO1-0048665
Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: iniciatívny
Rokovanie: 109/2018, 06.06.2018, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 264/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)