Materiál programu rokovania

Názov: Správa za rok 2017 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2019
Číslo materiálu: UV-20163/2018
Rezort: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Rezortné číslo: 131/2018-OSPO
Predkladateľ: predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Podnet: § 3 ods. 3 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rokovanie: 109/2018, 06.06.2018, 10. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 268/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)