Materiál programu rokovania

Názov: Správa o mládeži 2018
Číslo materiálu: UV-18786/2018
Rezort: MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo: 2018/7411:1-83AA
Predkladateľ: ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet: na základe bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 192 z 23.apríla 2014
Rokovanie: 110/2018, 13.06.2018, b. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)