Materiál programu rokovania

Názov: Program stability Slovenskej republiky na roky 2018 až 2021
Číslo materiálu: UV-15545/2018
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/011612/2018-26
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Na základe plánu práce vlády SR na rok 2018
Rokovanie: 101/2018, 25.04.2018, 13. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 202/2018

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)