Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-11980/2018
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: predseda vlády
Podnet: Podľa čl. 113 Ústavy Slovenskej republiky
Rokovanie: 94. a 95./2018, 22.03.2018, 1*. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 119/2018
Poznámka: Rokovanie o 12:00 h

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)