Materiál programu rokovania

Názov: Správa o realizácii priorít a cieľov aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2016
Číslo materiálu: UV-1241/2018
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 220-1029/2018/SRR
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
Rokovanie: 84/2018, 17.01.2018, a. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)