Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Stratégie ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022
Číslo materiálu: UV-52158/2017
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-5146/2017-110/18317
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 82/2017, 13.12.2017, 20. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 588/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)