Materiál programu rokovania

Názov: Návrh dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rožňava
Číslo materiálu: UV-51303/2017
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 3333-50710/2017/SRR
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 81/2017, 06.12.2017, 3. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 567/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)