Materiál programu rokovania

Názov: Návrh realizácie dodávok Bojových obrnených vozidiel 8x8 a Bojových obrnených vozidiel / Viacúčelových taktických vozidiel 4x4 s dôrazom na zapojenie slovenského obranného priemyslu
Číslo materiálu: V-439/2017
Rezort: MO SR
Rezortné číslo: SEMI-V-102-20/2017
Predkladateľ: minister obrany
Rokovanie: 76/2017, 08.11.2017, I. bod programu
Stupeň utaj.: Vyhradený
Materál: Vypustený

Obsah:


Stanoviská:Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)