Materiál programu rokovania

Názov: Druhá aktualizácia národného zoznamu území európskeho významu
Číslo materiálu: UV-46210/2017
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 8467/2017-min.
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: § 27 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Formálne oznámenie – porušenie 2016/2091
Rokovanie: 75/2017, 25.10.2017, 6. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 495/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)