Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Žilina, Bytča, Rožňava, Liptovský Mikuláš a Stropkov
Číslo materiálu: UV-41732/2017
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/005717
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Uplatnenie náhrad výdavkov za záchranné práce podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Rokovanie: 70/2017, 20.09.2017, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 428/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)