Materiál programu rokovania

Názov: Návrh postupu vnútroštátnej implementácie Agendy 2030
Číslo materiálu: UV-32762/2017
Rezort: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Rezortné číslo: 2729/1415/2017/SRIN
Predkladateľ: podpredseda vlády pre investície a informatizáciu
Podnet: Na základe bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 111 z 1. marca 2017
Rokovanie: 65/2017, 24.07.2017, 15. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 350/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)