Materiál programu rokovania

Názov: Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia
Číslo materiálu: UV-29689/2017
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 19027/2017-3420-29070
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: v zmysle bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 28 z 11. januára 2017
Rokovanie: 64/2017, 28.06.2017, 18. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 327/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)