Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o priebehu a výsledkoch stretnutia hláv štátov a vlád členských krajín NATO v Bruseli dňa 25. mája 2017
Číslo materiálu: UV-26640/2017
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 027916/2017-OBEP-0072664
Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: informatívny materiál
Rokovanie: 63/2017, 21.06.2017, f. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)