Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na uzatvorenie Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru
Číslo materiálu: UV-26386/2017
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 18795/2017-3110-25207
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 63/2017, 21.06.2017, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 298/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)