Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o priebehu a výsledkoch 105. zasadnutia výkonného výboru Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO), Madrid, Španielsko, 10. – 12. mája 2017
Číslo materiálu: UV-26135/2017
Rezort: MDV SR
Rezortné číslo: 17705/2017/SCR/42807-M
Predkladateľ: minister dopravy a výstavby
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 162 z 5. apríla 2017, bod D.2.
Rokovanie: 63/2017, 21.06.2017, d. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)