Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o priebehu a výsledkoch 127. zasadnutia Výboru ministrov Rady Európy
Číslo materiálu: UV-25924/2017
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 013920/2017-OĽPR-0067678
Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 63/2017, 21.06.2017, a. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)