Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o vyhodnotení účinnosti opatrení Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 – 2020 (Národný plán SR pre BECEP 2011 – 2020) za rok 2016
Číslo materiálu: UV-25781/2017
Rezort: MDV SR
Rezortné číslo: 18816/2017/BECEP/41668-M
Predkladateľ: minister dopravy a výstavby
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 798/2011, bod B.2.
Rokovanie: 63/2017, 21.06.2017, c. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)