Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na realizáciu podujatia štátnoreprezentačného charakteru – oslavy 1 154. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie pri príležitosti štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda na hrade Devín
Číslo materiálu: UV-21384/2017
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-3266/2017-110/8392
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: ako iniciatívny materiál ministra kultúry Slovenskej republiky
Rokovanie: 60/2017, 24.05.2017, 14. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 253/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)