Materiál programu rokovania

Názov: Memorandum predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Gabriely Matečnej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Michala Sýkoru
Číslo materiálu: UV-19217/2017
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: predseda vlády
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 58/2017, 10.05.2017, 9. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 233/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)