Materiál programu rokovania

Názov: Zabezpečenie projektov – Bojové obrnené vozidlo 8x8 a Bojové obrnené vozidlo/Viacúčelové taktické vozidlo 4x4
Číslo materiálu: UV-19028/2017
Rezort: MO SR
Rezortné číslo: SEMI-29/3-26/2017-OdPV
Predkladateľ: minister obrany
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 59/2017, 17.05.2017, 6. bod programu
Materál: Schválený s pripomienkou
Č. uznesenia: 237/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)