Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2016
Číslo materiálu: UV-17872/2017
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: Z17446-2017-OFK
Predkladateľ: minister zdravotníctva
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 338 zo 6.7.2012
Rokovanie: 57/2017, 03.05.2017, a. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)