Materiál programu rokovania

Názov: Program stability Slovenskej republiky na roky 2017 až 2020
Číslo materiálu: UV-17917/2017
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/012058/2017-26
Predkladateľ: minister financií
Podnet: Na základe plánu práce vlády SR na rok 2017
Rokovanie: 56/2017, 26.04.2017, 14. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 205/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)