Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2017-2019 s výhľadom do roku 2020
Číslo materiálu: UV-17465/2017
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 15924/2017-4120-18175
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: § 4 zákona č. 321/2014 Z. z. a v súlade s čl. 24 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/27/EÚ
Rokovanie: 56/2017, 26.04.2017, 9. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 200/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)