Materiál programu rokovania

Názov: Systém riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2014 - 2021
Číslo materiálu: UV-14293/2017
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 3170/2017/ONG
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 253/2016
Rokovanie: 52/2017, 29.03.2017, 6. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 146/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)