Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na schválenie posunu harmonogramu realizácie verejnej práce - Investičnej akcie - Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave
Číslo materiálu: UV-12666/2017
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-1789/2017-110/3152
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 51/2017, 22.03.2017, 8. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 136/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)