Materiál programu rokovania

Názov: Správa o priebehu a výsledkoch predsedníctva SR v Rade Európskej únie
Číslo materiálu: UV-10668/2017
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 005077/2017-EUPO2-0006789
Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 672 z 9. decembra 2015
Rokovanie: 49/2017, 08.03.2017, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 114/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)