Materiál programu rokovania

Názov: Akčný plán Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na roky 2017 - 2018
Číslo materiálu: UV-10261/2017
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/000766
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 48/2017, 01.03.2017, 11. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 105/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)