Materiál programu rokovania

Názov: Návrh akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2017 – 2019
Číslo materiálu: UV-8555/2017
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2017/000613
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Bod C. 34. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 59 z 11. februára 2015
Rokovanie: 48/2017, 01.03.2017, 10. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 104/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)