Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na uzatvorenie Dohovoru Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný)
Číslo materiálu: UV-513/2017
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-881/2017-110/24
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 41/2017, 11.01.2017, 21. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 19/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)