Materiál programu rokovania

Názov: Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike
Číslo materiálu: UV-42069/2016
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 32796/2016-3420-68696
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: v zmysle bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 729 zo 17. júla 2002
Rokovanie: 41/2017, 11.01.2017, 16. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)