Materiál programu rokovania

Názov: Návrh aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030
Číslo materiálu: UV-41726/2016
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 8759/2016-min.
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: Uznesenie vlády SR č.178 z 9. marca 2011
Rokovanie: 41/2017, 11.01.2017, 13. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 12/2017

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)