Materiál programu rokovania

Názov: Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky v období od januára 2016 do konca júna 2016
Číslo materiálu: UV-38955/2016
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 8743/2016-min
Predkladateľ: minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej komisie, podpredseda vlády a minister vnútra - podpredseda Ústrednej povodňovej komisie
Podnet: § 19 ods. 11 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
Rokovanie: 40/2016, 14.12.2016, 18. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 585/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)