Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach
Číslo materiálu: UV-35253/2016
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2016/005679
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Vlastná iniciatíva
Rokovanie: 37/2016, 23.11.2016, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 532/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)