Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008 - nové znenie
Číslo materiálu: UV-29671/2016
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2016/004037
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Vlastná iniciatíva
Rokovanie: 32/2016, 19.10.2016, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 481/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)