Materiál programu rokovania

Názov: Správa o území Zemplín s perspektívou jeho začlenenia medzi geoparky
Číslo materiálu: UV-28020/2016
Rezort: MŽP SR
Rezortné číslo: 7650/2016-min.
Predkladateľ: minister životného prostredia
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 601/2015, bod B.10
Rokovanie: 29/2016, 05.10.2016, 9. bod programu
Materál: Vypustený

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)