Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach okresných úradov Piešťany, Veľký Krtíš, Stará Ľubovňa, Komárno, Prešov, Čadca a Revúca
Číslo materiálu: UV-27263/2016
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2016/004769
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 28/2016, 28.09.2016, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 428/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)