Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na vymenovanie členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie
Číslo materiálu: UV-25047/2016
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: § 143 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rokovanie: 20/2016, 24.08.2016, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 358/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)