Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-24455/2016
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 23037/2016-1000-47159
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 17/2016, 17.08.2016, 29. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 319/2016

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)